Directory Trim in Mac OS X

Na een zoektocht om PROMPT_DIRTRIM=3 te gebruiken in Mac OS X  heb ik een workarond gevonden:

 

Zet in ~/.profile het volgende:

function last_two_dirs {
pwd |rev| awk -F / ‘{print $1,$2,$3}’ | rev | sed s_\ _/_ | sed s_\ _/_
}

PS1=’\u@\h:$(last_two_dirs)\$ ‘
export PS1

 

Dit werkt bij mij naar behoren.

Copyright © 2012-2022 Dutch Ronaldo All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.