DeVolgerlanden: Temperatuur regeling vervangen Nieuwbouwhuis door Tado

Posted by ronald on april 28, 2022 in Nieuws with Comments closed |

Huidige Situatie:

Aansluiting warmtenet HVC voor verwarming en warmwater.

 

Beneden:

Vloerverwarming + Honeywell Round Wireless + BDR91 + Honeywell internet bridge.

De BDR91 stuurt met On/Off relais de warmtenet klep aan voor de vloerverwarming

Boven:

Radiator verwarming (Thermostaat knop) + Honeywell Round Wired (on/off)

 

Het probleem van de opgeleverde technische installatie is dat het beneden vooral erg basic is. Je kan er een app aan hangen maar veel intelligentie zit er niet in. Maar op zich werkt het. Al heb ik af en toe het idee dat de thermostaat veel te lang aan staat wanneer de temperatuur tot hoger dan de gewenste  temperatuur stijgt.

 

De installatie boven is echter van het jaar nul. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar er is voor dezelfde prijs van Honeywell wel iets beters te krijgen. (lees Tado)

Namelijk om de temperatuur omhoog te krijgen in een slaapkamer/werkkamer/zolder/badkamer moet je namelijk eerst de temperatuur in de gang omhoog zetten wat er voor zorgt dat de klep open gaat van het warmtenet naar boven. (Aan uit schakelaar had ook geschikt geweest LOL). Daarna kan je de thermostaat knop instellen en gaat de warmtenet klep vanzelf weer dicht (NOT). Dit is natuurlijk een heel erg domme installatie. En ik denk dat menig persoon al enkele Giga Jouls van pak en beet 36 euro heeft verbrand

Nieuwe gewenste Situatie:

Beneden:

Tado Wireless Smart Thermostat

(Inclusief Draadloze ontvanger die de BDR91 vervangt)

Boven:

Wired Smart Thermostat op de overloop op de 1e verdieping.

(zet temperatuur op 10 graden of zo, is namelijk niet belangrijk)

Radiator knoppen van Tado. Gebruik als zoneregelaar de Wired Smart Thermostaat.

Dit zorgt er voor dat als een Radiator knop warmte nodig heeft dat hij een seintje geeft aan de Wired Smart Thermostat dat de klep open moet.

 

LET OP: 

Plaats de Internet bridge op de 1e verdieping. Anders heb je beneden of op zolder een bereik probleem.

 

Installatie plaatjes

Noteer de A en B kleuren van het volgende plaatje. En maak zelf ook een foto.

De oude BDR91

Verbind het kabeltje wat op de A zat aan de Com van de Tado Smart Receiver en de B aan de NO (normally open). zie het volgende plaatje

Wireless Tado receiver

Voor de rest gewoon de handleiding van Tado volgen.  (B2W L en A zijn niet met elkaar verbonden)

Zie hier nog twee plaatjes als ik klaar ben.

Trapkast klaar

En de Wireless tado receiver aan de muur

Tado aan de muur

 

 

Tags: , ,

NGINX https proxy voor Domoticz

Posted by ronald on februari 8, 2022 in Nieuws with Comments closed |

In dit bericht laat ik zien hoe ik de NGINX als loadbalancer/proxy voor Domoticz zet.

Voordeel:

 • Laat NGINX zorgen voor certificaten en security
 • Losse backend host of docker container met daarop Domoticz.

 

Maak in /etc/nginx/sites-enabled een bestand domoticz met daarin de volgende virtual host definitie.

# HTTPS server Domoticz
#
map $http_upgrade $connection_upgrade {
 default upgrade;
 '' close;
}
server {
 listen 1443 http2 ssl;
 server_name nginx.localhost.com;

 root html;
 index index.html index.htm;
 access_log /var/log/nginx/domoticz.log;

 ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/nginx.localhost.com/fullchain.pem;
 ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/nginx.localhost.com/privkey.pem;
 ssl_session_timeout 5m;
 ssl_protocols TLSv1.2;
 ssl_ciphers "HIGH:!aNULL:!MD5 or HIGH:!aNULL:!MD5:!3DES";
 ssl_prefer_server_ciphers on;
 # Ensure this line points to your dhparams file
 ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparams.pem;

 proxy_buffering off;

 location / {
  proxy_pass http://192.168.2.7:8080;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_redirect http:// https://;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
 }
}

OpenDNS aanroepen vanuit DNSCrypt-proxy

Posted by ronald on januari 7, 2022 in Nieuws with Comments closed |

REMARK: To use fallback_resolvers dnscrypt-proxy must be at least dnscrypt-proxy 2.0.45

REMARK: I am not using the dnscrypt-proxy.socket and dnscrypt-proxy-resolver. Switch them off with systemctl mask dnscrypt-proxy.socket and systemctl mask dnscrypt-proxy-resolver

 

My dnscrypt-proxy.toml looks like this:

# Empty listen_addresses to use systemd socket activation
listen_addresses = ['127.0.0.1:8053','[::1]:8053']
server_names = ['opendns']
fallback_resolvers = ['208.67.222.222:53', '208.67.220.220:53']
ignore_system_dns = true

[query_log]
file = '/var/log/dnscrypt-proxy/query.log'
ignored_qtypes = ['DNSKEY', 'NS', 'A', 'PTR', 'AAAA', 'DS']

[nx_log]
file = '/var/log/dnscrypt-proxy/nx.log'

[static]
[static.'opendns']
stamp = 'sdns://AgcAAAAAAAAAAAATZG9oLm9wZW5kbnMuY29tOjQ0MwovZG5zLXF1ZXJ5'


For the sdns stamp you need this link if it is outdated:

https://dnscrypt.info/stamps/

 

Domoticz Docker image op Synology DS220+

Posted by ronald on juni 22, 2021 in Synology with Comments closed |
 • Installeer Docker via Packagecenter van de DS220+
 • Maak een directory aan om de configuratie op te bewaren van Domoticz
  mkdir -p /volume1/domoticz/config
 • Maak het bestand /volume1/domoticz/docker-compose.yml aan en vul deze met:
  ---
  version: "2.1"
  services:
  domoticz:
  image: ghcr.io/linuxserver/domoticz
  container_name: domoticz
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Europe/Amsterdam
  volumes:
   - /volume1/domoticz/config:/config
  ports:
   - 9080:8080
   - 6144:6144
   - 9443:1443
  devices:
   - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
  restart: unless-stopped
 • Start domoticz met:
  sudo su -
  cd /volume1/domoticz
  docker-compose up -d
 • Stop domoticz met:
  sudo su -
  cd /volume1/domoticz
  docker-compose stop
 • De devices /dev/ttyUSB0 is optioneel. In mijn geval heb ik een RFXcom433trx aan de DS220+ hangen
 • Je kan hem nu monitoren vanuit de Docker applicatie op de DS220+, maar stoppen en starten via bovenstaande manier.

 

Tags: , ,

Koppelen YubiKey 5 NFC als smartcard op MacOS

Posted by ronald on juni 18, 2021 in Nieuws with Comments closed |

Volg daarvoor normaal gesproken de instructies op deze webpagina:
https://support.yubico.com/hc/en-us/articles/360016649059-Using-Your-YubiKey-as-a-Smart-Card-in-macOS

Echter als je dit al een keer gedaan heb en je huidige settings op de Yubikey niet wil kwijtraken, of je gebruikt hem voor de tweede MacBook ofzo volg dan deze instructies.

 1. Download en Installeer  Yubikey Manager van Yubico. Die heb je nodig voor de commando’s hieronder.
 2. sc_auth identities
  bewaar de hash
 3. sudo sc_auth pair -u <macos usernaam> -h <gevondenhash>
 4. sc_auth list

ansible examples

Posted by ronald on februari 3, 2021 in Ansible, RHEL with Comments closed |
Ansible fun 1
---

- hosts: all
 become: yes
 vars:
    selinux_policy: targeted
    selinux_state: enforcing
    haproxy_backend_balance_method: 'roundrobin'
    haproxy_backend_servers:
      - name: node1
        address: 192.168.4.201:80
      - name: node2
        address: 192.168.4.202:80
      - name: node3
        address: 192.168.4.203:80
    firewall:
      - {​​​​​​​ service: 'ssh', state: 'enabled' }​​​​​
     - {​​​​​​​ service: 'http', state: 'enabled' }​​​​
      - {​​​​​​​ service: 'cockpit', state: 'enabled' }​​​
​​​​      - {​​​​​​​ service: 'dhcpv6-client', state: 'enabled' }​​​​
 ​​​   roles:
   - linux-system-roles.selinux
     - linux-system-roles.firewall
     - {​​​​​​​ role: geerlingguy.haproxy, when: '"controlhost" in group_names' }​​​​​
     - {​​​​​​​ role: geerlingguy.apache, when: '"nodes" in group_names' }​​​​​​​

Install Domoticz on the Raspberry PI 3

Posted by ronald on februari 1, 2018 in Nieuws with Comments closed |

Raspberry PI 3B

32GB Class 10 MicroSD

2017-11-29-raspbian-stretch-lite.img

 

 

Installatie van Domoticz package:

sudo curl L install.domoticz.com | bash

 

Remove LUN from RHEL 6.5

Posted by ronald on april 29, 2015 in RHEL with Comments closed |

Logon as root

 

First remove LUN from Volume group:

vgreduce /dev/mapper/mpathX

 

Then remove pv signature:

pvremove /dev/mapper/mpathX

 

First remove scsi devices from the multipath device of mpathX.

The following script will display what to remove:

#!/bin/bash
LUN=$1

if [ -L /dev/mapper/$LUN ]
then
multipath -l $LUN | grep -v policy | grep -v size  | grep -v “$LUN” | sed “s/.*sd/sd/g” | awk ‘{ print $1 }’ | while read devnode
do
nodeloc=$(lsscsi | grep -w “${devnode}” | awk ‘{ print $1 }’ | tr -d ‘[‘ | tr -d ‘]’)
echo echo 1 \> \”/sys/class/scsi_device/$nodeloc/device/delete\”
done
fi

Example output:

echo 1 > “/sys/class/scsi_device/0:0:1:6/device/delete”
echo 1 > “/sys/class/scsi_device/1:0:1:6/device/delete”
echo 1 > “/sys/class/scsi_device/0:0:0:6/device/delete”
echo 1 > “/sys/class/scsi_device/1:0:0:6/device/delete”

 

Run this output.

After this run:

multipath -F

multipath -r

 

 

 

 

 

Show all LUN’s on RHEL 6.5

Posted by ronald on april 29, 2015 in RHEL with Comments closed |

Logon as root

 

Create a script called showluns

#!/bin/bash
echo “pvscan…”
pvscan > /tmp/pvscan.out
echo “collecting mpaths”
mpathlist=$(multipath -ll -v 1 | sort)
echo “”
for mpath in $mpathlist
do
multipath -l $mpath > /tmp/multipath.$mpath.out
size=$(cat /tmp/multipath.$mpath.out | grep “size=” | awk ‘{print $1 }’ | sed “s/size=//g”)
lunid=$(cat /tmp/multipath.$mpath.out | head -n 1 | awk ‘{print $2 }’ | tr -d ‘)’ | tr -d ‘(‘ )
vgname=$(grep -w /dev/mapper/$mpath /tmp/pvscan.out | grep -w VG | awk ‘{ print $4 }’)
ispv=$(grep -w /dev/mapper/$mpath /tmp/pvscan.out | grep -w PV | awk ‘{ print $4 }’)

if [ -z “$vgname” ]

then

if [ -z “$ispv” ]

then

vgname=”FREE”

else

vgname=”FREE PV”

fi

fi

echo “$mpath $lunid $size $vgname ”
rm -f  /tmp/multipath.$mpath.out
done

RHEL6.5 Scan for new SAN LUN’s

Posted by ronald on april 29, 2015 in RHEL with Comments closed |

Logon as root

 

Depending on how many ports/adapters issue: (in my case 2 ports)

echo 1 > /sys/class/fc_host/host0/issue_lip
echo 1 > /sys/class/fc_host/host1/issue_lip

 

Remap found devices with multipath.

multipath -r

 

 

Copyright © 2012-2022 Dutch Ronaldo All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.